Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Zaza vao 10 ora


Ity zaza ity dia vao teraka 10 ora teo aloha. Hita eto ny fipetahana amin’ny nono tsara. Ny saoka mipetaka amin’ny nono, fa ny orona tsy mikasika. Ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony. Somary miankina amin’ny reniny kely koa izy.

Misotro ronono tsara ilay zaza. Hita izany satria miato ny saokany rehefa manokatra ny vavany tsara izy alohan’ny hanidiany azy. Tsy mazava tsara ilay fiatoana eto satria kely ny habetsahan’ny “colostrum” na ilay ronono voalohany- izay voa-janahary. Raha ilaina dia afaka tsindrina ny nono mba hahazo ronono kokoa ny zaza (araky ny hita ao amin’ny horonantsary “Zaza 2 andro”). Ny fanomezana ronono betsaka ny zaza rehefa manome azy ronono hafa noho ny avy amin’ny olombelona dia tsy manaraka ny fiziolojia sy tsy voajanahary, ary tsy mbola voa-porofo hoe tsara ho an’ny zaza.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech