Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

28-hodinové bábätko sa prisaje s pomocou


Vysvetlenie k videu: Toto video ukazuje prisávanie. Nie je to dokonalé, ale je to postačujúce. Matka nepociťovala bolesť. Prisatie sa podarilo na druhýkrát, čo je v poriadku. Netreba nútiť bábätko zostať na prsníku, aby sa nechce prisať. To nebude fungovať. Všimnite si, že bábätko je prisaté správne asymetricky, pričom brada sa prsníka dotýka a nos a ho nedotýka. Bábätko pokrýva väčšiu časť dvorca dolnou perou ako hornou perou.

Stláčanie prsníka môže bábätku pomôcť, aby získalo viac mlieka.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 
 
   
Web Design & Hosting by NTech