Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Em bé 28 giờ sau sinh được hỗ trợ bắt vú


Video chỉ cách ngậm bắt vú. Không hoàn hảo nhưng đủ tốt. Người mẹ không bị đau. Phải mất hai lần để em bé ngậm bắt vú, nhưng không sao cả; cố gắng ép một đứa bé không ngậm bắt vú phải tiếp tục ngậm vú mẹ là không hợp lý. Sẽ không có kết quả. Chú ý em bé ngậm bắt vú không đối xứng, với cằm chạm vào ngực me, mũi không chạm, và bé ngậm uầng vú bằng môi dưới nhiều hơn môi trên.

Bóp (vắt) sữa giúp bé bú được nhiều sữa hơn.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech