Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Em bé 28 giờ sau sinh, bé chủ động mẹ hướng dẫn ngậm bắt vú


Em bé bắt đầu tìm vú mẹ. Người mẹ hướng dẫn bé về phía đầu vú. Bé há miệng khá rộng, nhưng người mẹ không đưa bé vào gần hơn có thể và em bé ngậm bắt vú nông. Bé đáng lẽ có thể ngậm vú sâu hơn trong miệng.

Bé hầu như chỉ mút mát lúc đầu mặc dù cũng có một quãng nghỉ trong chuyển động của cằm (xem những video khác chỉ cách bú tốt).

Người mẹ bắt đầu bóp (vắt) sữa ở phút 1.10, và em bé đáp lại bằng việc bắt đầu mút với quãng nghỉ, điều này chứng tỏ bé bú sữa tốt.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech