Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Beba stara 2 dana


Ova beba ima samo 40 sati. Njen položaj na dojci je sasvim dobar. Obratite pažnju na bradu u dojci, nos, koji je ne dodiruje i beba pokriva donjom usnicom veći dio areole nego gornjom.

U prvom dijelu snimke ova beba ponekad pije sa pauzom u bradi, ali većinom samo duda bez pijenja - siše na prazno.

Majka koristi kompresiju dojke, ali ne uvijek tako, kako to preporučujemo. Trebala bi stisnuti kad beba siše, ali ne pije, a ne kada uopće ne siše.

Kompresija dojke u ovoj dobi (prije nego li se poveća produkcija mlijeka) često djeluje tek nakon nekoliko serija kompresija. Kasnije, kada je produkcija mlijeka veća, djeluje kompresija dojke obično odmah.

Otprilike oko 1. minute počinje beba vući bradavicu i nije zadovoljna sa sporim tokom mlijeka.

U 1:14 počinje beba piti intenzivno i može se vidjeti nekoliko pauza zaredom.

Majka radi kompresije dojke sve dok beba više ne pije, onda prestaje (1:30). Beba počinje opet sisati u 1:37. Bebe, koje su uhvatile dojku i gladne su, počet će sisati same od sebe. Nije potrebno bebu škakljati po nožici ili iza uha. Ako beba na dojci zaspi, nije to zbog umora, nego zbog sporog toka mlijeka. Kako osigurati dobar tok mlijeka?.

1. Dobrim položajem na dojci
2. Kompresijom dojke kada beba siše ali ne pije.
Pogledajte i snimku Uvođenje laktacijskog pomagala (br.10), gdje se beba probudi i intenzivno pije kada se tok mlijeka ponovo poveća. Primjetite, da otprilike u 2. minuti opet počinje djelovati kompresija dojke.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech