Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Zaza 4 andro, aorian’ny notapahina ny lela miraikitra, ny nono potserina


Vao notapahina ny lela niraikitra ho an’ity zaza ity.

Potserin’ny renininy arak any tokony ho izy ny nono. Miandry izy raha toa ka misotra na tsia ilay zaza (miato ny saoka) Raha tsy misotro ilay zaza, dia mipotsitra nono izy, tazominy ny nono potsitra mandra-pitsestitr’ilay zaza na raha mijanona misotro izy dia avelany ny nono. Miandry ilay zaza hitsetsitra indray izy ary raha mitsetsitra ilay zaza fa tsy misotro dia averiny indray ilay natao teo.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 
 
 
   
Web Design & Hosting by NTech