Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Bé 4 ngày tuổi sau khi cắt thắng lưỡi có bóp (vắt) sữa


Em bé này vừa được cắt thắng lưỡi.

Người mẹ bóp (vắt) sữa một cách phù hợp. Cô ấy chờ xem liệu em bé có nuốt sữa hay không (quãng nghỉ ở cằm). Nếu bé không nuốt, cô ấy bóp (vắt) sữa, giữ vú cho đến khi bé dừng mút hoặc dừng nuốt rồi mới thả ra. Cô ấy đợi em bé bắt đầu mút và nếu em bé mút mà không nuốt thì cô ấy lặp lại quy trình trên.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech