Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Zaza ampian’ny reniny manomboka aty ambonin’ny nono ankavia, dia mandray nono


Rehefa tsy mbola mahay mandray nono na manda mandray nono tanteraka ny zaza, ity fomba ity dia manampy ny zaza hanaiky ny nono. Mifampikasika hoditra amin’ny reniny ilay zaza, ary mampiseho fa vonona hitady nono. Rehefa manomboka mitady izy, dia ampian’ny reniny manantona ny nono izy sady tazominy ny lamosiny sy ny hatony. Mitandrina ny tsy hitazona ny lohany ilay reniny. Mila tazomina ny hatokin’ny zaza minono fa tsy ny lohany.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 
 
 
   
Web Design & Hosting by NTech