Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Bé chủ động mẹ hướng dẫn đứng thẳng bên ngực trái, ngậm bắt vú


Khi bé chưa ngậm bắt vú hoặc từ chối hoàn toàn, kỹ thuật này giúp đưa bé về trạng thái mà bé có thể chấp nhận vú mẹ. Bé và mẹ da chạm da và bé biểu lộ khi nào bé sẵn sàng để tìm vú mẹ. Khi bé bắt đầu tìm kiếm, mẹ giúp bé, hướng bé về phía vú, hỗ trợ lưng và ngực bé. Mẹ cẩn thận không giữ đầu bé. Các bé phải có hỗ trợ ở cổ chứ không phải đầu. Xem thông tin về Tầm quan trọng giữa tiếp xúc của da và khi bé chưa ngậm bắt vú.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech