Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Good Drinking

Pripazite na položaj bebe na dojci. Brada je u dojci, nos je ne dodiruje, donja usnica bebe pokriva veći dio areole nego gornja usnica. Tako izgleda ispravan asimetričan položaj na dojci.

"Pauza" u pokretu brade, kada beba siše znači, da je beba upravo dobila puna usta mlijeka. Što duža je pauza, to je više mlijeka beba popila.
Ako beba ovako pije neprekidno 20 minuta (ovo je nasumično odabran broj, ne preporučujemo dojiti prema satu), onda drugu stranu neće htjeti, jer će joj biti dosta.

zite na položaj bebe na dojci. Brada je u dojci, nos je ne dodiruje, donja usnica bebe pokriva veći dio areole nego gornja usnica. Tako izgleda ispravan asimetričan položaj na dojci.
"Pauza" u pokretu brade, kada beba siše znači, da je beba upravo dobila puna usta mlijeka. Što duža je pauza, to je više mlijeka beba popila.
Ako beba ovako pije neprekidno 20 minuta (ovo je nasumično odabran broj, ne preporučujemo dojiti prema satu), onda drugu stranu neće htjeti, jer će joj biti dosta.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech