Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Finonoana mety

Jereo ny paozain’ity zaza ity eo amin’ny nono. Ny saoka mipetaka amin’ny nono, fa ny orona tsy mikasika. Ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony.

Ny fiatonan’ny saokan’ilay zaza rehefa mitsetsitra izy dia midika fa feno ronono ny vavany . Raha lavalava ilay fiatoana dia maromaro izany ny ronono azony.

Raha toa misotra toa izao ny zaza mandritra ny 20min tsy ankiato (ohatra, tsy manoro mampinono manaraka famataranandro izahay), dia mety tsy minono amin’ny nono ilany satria mety efa voky.

Tsy misy dikany ny manaraka fotoana rehefa mampinono.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech