Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Miolankolana sy misotina nono


Zaza efa lehibebe ity, 3 na 4-bolana eo ho ep, izay nihena ny abetsakin’ny nonon’ny reniny. Vakio ny fanazavana momba zaza mitombo lanja miadana rehefa avy nitombo malaky teo aloha, fa indrayndray mitranga ity fihenanan’ny nono ity. Anisan’ny antony mampihena ny famokaran’ny reny ronono ny fomba tsy mahabevohoka misy hormonina (toa ny fomba atao anaty ny tranon-jaza na lalan-jaza misy hormonina), ny reny mizatra mampinono amin’ny nono iray ihany fa tsy hoe mamita nono iray dia avy eo manome ny ilany. Fa ny antony matetika tokoa dia ilay antony hita ao amin’ny laharana “Ity antony (laharana 11) dia mila fanampiana fanampiny”

Miolankolana ilay zaza ary tsy mety mipetraka amin’ny nono tsara satria mihena ny fivoahan’ny nono. Mariho fa zara raha misotro avy amin’ny nono izy (tsy miato firy, jereo ny horonantsary “Finonoana tena mety” sy “Finonoana mety”, nefa tsy hita tsar any saokany.

Ity fomba ity dia matetika lazaina fa nono ny fivoakan’ny nono mafy loatra nefa rehefa jerena ny saokany dia hita fa satria mora loatra ny fikorian’ny nono. Kanefa ny zaza dia matetika misotina nono satria mihena ny fivoaka’ny nono toy izay hoe “mafy loatra”.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 
 
 
   
Web Design & Hosting by NTech