Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Ciągnięcie i szarpanie


To jest starsze dziecko, około 3-4 miesięcy, u którego matki spadła produkcja mleka. Możesz przeczytać na ten temat w naszej ulotce „Wolne przyrosty wagi po okresie dobrych przyrostów” gdzie opisane są niektóre przyczyny możliwego spadku produkcja mleka. Może to być rozpoczęcie używania hormonalnej antykoncepcji (czy to w postaci tabletek, plastrów czy wkładek), karmienie z jednej piersi na jedno karmienie jako podstawowej zasady, zamiast karmienia jedną piersią aż do sytości dziecka i zaoferowanie drugiej. Ale najczęstszym powodem jest ten omówiony w rozdziale „Ten powód (numer 11) wymaga więcej wyjaśnień" 

Dziecko jest niespokojne przy piersi ponieważ wypływ mleka jest powolny. Zauważ, że dziecko praktycznie nic nie pije (bardzo niewiele przerw, obejrzyj filmy „Bardzo dobre picie z piersi” i „Dobre picie z piersi”) choć jego bródka jest słabo widoczna.

Ten rodzaj zachowania jest często przypisywany zbyt szybkiemu wypływowi mleka, ale obserwacja bródki dziecka daje podstawę sądzić, ze w tym wypadku powodem jest zbyt wolny wypływ mleka. Nasze obserwacje pokazują, ze dzieci szarpią się przy piersi zazwyczaj z powodu zbyt wolnego, a nie zbyt szybkiego wypływu mleka.

Weź pod uwagę, ze podanie takiemu dziecku butelki może bardzo szybko doprowadzić do tego, że nie będzie chciało w ogóle łapać piersi.

 

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech