Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Vặn vẹo và giật ra


Em bé này khoảng 3-4 tháng tuổi, và sữa của mẹ bé đã giảm. Xem thông tin trong bảng Tăng Cân Chậm Sau Khi Tăng Cân Tốt Lúc Đầu để tìm ra các lý do có thể dẫn đến viêc giảm sản lượng sữa này. Một số lý do có thể là nguyên nhân của việc giảm sản lượng sữa gồm có việc người mẹ sử dụng biện pháp tránh thai sử dụng nội tiết (bao gồm cả các thiết bị phóng hócmôn trong tử cung hay các vòng phóng hócmôn qua âm đạo), người mẹ chỉ cho bú một bên mỗi cữ “theo thói quen” chứ không phải “bú hết” một bên rồi tiếp tục chuyển sang bên còn lại. Nhưng lý do phổ biến nhất được đề cập trong đoạn “Lý do này (số 11) cần giải thích thêm”.

Em bé này vặn vẹo không yên khi ngậm vú mẹ bởi vì dòng sữa xuống chậm. Lưu ý bé hầu như không nuốt khi ngậm vú (rất ít các quãng nghỉ, xem video Bú Rất Tốt và Bú Tốt), mặc dù hơi khó nhìn thấy cằm bé.

Thái độ này thường được cho là vì dòng sữa xuống quá nhanh nhưng quan sát cằm bé thì lại thấy trong trường hợp này là do dòng sữa xuống quá chậm. Tuy nhiên, những bé hay giật ra khỏi vú thường là vì dòng sữa chậm hơn là vì dòng sữa “quá nhanh”.

Lưu ý rằng nếu cho những bé này bú bình thì khả năng chúng từ chối vú mẹ sẽ nhanh chóng xảy ra.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech