Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Mút mát

Em bé này tám tuần tuổi và hầu như không nuốt gì cả, mặc dù thỉnh thoảng có thế thấy một quãng nghỉ ngắn ở cằm của bé. Một em bé bú mẹ chỉ với kiểu mút này có thể ngậm vú mẹ hàng giờ mà vẫn không bú đủ sữa. Lúc này cần hành động giúp bé và nếu bé ngậm bắt vú tốt hơn, bóp (vắt) sữa không có kết quả, em bé này gần như chắc chắn phải được bổ sung thêm sữa. Cách bổ sung sữa tốt nhất là sử dụng bộ câu sữa ngay tại vú mẹ. Tại sao?

  1. Bé học cách bú mẹ bằng việc bú mẹ
  2. Mẹ học cách cho con bú bằng việc cho con bú
  3. Bé tiếp tục bú mẹ nên tiếp tục mút sữa từ ngực mẹ và thế nên tăng sản lượng sữa của mẹ
  4. Bé có thể không từ chối ngậm bắt vú
  5. Cho con bú mẹ không chỉ vì sữa mẹ quan trọng mà còn nhiều điều khác cũng quan trọng như thế.

Xem video “Sử dụng bộ câu sữa”

 
 
Subscribe to our Newsletter
 

Join our Affiliate Program

 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 
   
Web Design & Hosting by NTech