Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Finonoana mety tsara


Ity zaza ity dia tena minono tsara- Rehefa misokatra tsara hisotro ny vavavy dia miato kely ny saokany, alohan’ny hanidiany ny vavany, izay no ahitana fa feno ronono ny vavany. Vao maika feno ronono ny vava, vao maika lava ilay fiatonan’ny saoka. Hita mazava tsara fa ny torohevitra hoe ampinonoana 20 minitra (na 10 minitra na 30 minitra, n’inon’inona) isakin’ny nono dia tsy misy dikany. Zaza minono tsara toa ity zaza ity mandritra ny 20 min amin’ny nono iray dia mety manda ny nono ilany satria voky tsara izy. Na dia fotoana fohy kokoa aza ny halavan’ny finonona dia mety efa mahavoky azy. Mihoatra ilay aza ao amin’ilay horonantsaray “ Mitsetsitsetsitra”. Ilay zaza mitsetsitsetsitra, dia mety minono mandritra ny ora maro nefa mbola tsy mahazo nono ampy tsara. Ny hevitra hoe mampinono manaraka fotoana dia tsy misy dikany. Ilay fiatoana dia afaka hita vao teraka andro vitsivitsy ny zaza. Jereo koa ny horonantsary momba ny zaza 2 andro. 28 ora sy 10 ora.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech