Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Bóp đầu vú chứng minh sự khác biệt giữa ngậm bắt vú sai


Khi bé chỉ ngậm bắt đầu vú, bé chỉ bú được rất ít sữa.

Khi bé ngậm bắt vú đúng, sữa sẽ xuống liên tục.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech