Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.


Jako dobro pijenje - Ova beba pije na dojci jako dobro. Pauza u pokretu brade, kada beba maksimalno otvori usta prije nego li ih zatvori, pokazuje da joj se usta pune mlijekom. Što je duža pauza, to više mlijeka beba pije. Stoga je očigledno, da nema smisla savjetovati, da beba bude recimo 20 minuta (10 minuta, 30 minuta, nije bitno) na svakoj dojci.
Dobro pijenje - PripaPripazite na položaj bebe na dojci. Brada je u dojci, nos je ne dodiruje, donja usnica bebe pokriva veći dio areole nego gornja usnica. Tako izgleda ispravan asimetričan položaj na dojci.
Beba stara 2 dana - Ova beba ima samo 40 sati. Njen položaj na dojci je sasvim dobar. Obratite pažnju na bradu u dojci, nos, koji je ne dodiruje i beba pokriva donjom usnicom veći dio areole nego gornjom. U prvom dijelu snimke ova beba ponekad pije sa pauzom u bradi, ali većinom samo duda bez pijenja - siše na prazno.
Dudanje - Ova beba ima osam tjedana i skoro uopće ne pije, iako ponekad se može vidjeti kratka pauza u pokretu brade bebe. Beba, koje doji samo na ovaj način, može biti na dojci i satima, ali neće dobiti dovoljno mlijeka.
Beba stara 10 sati - Ova beba ima samo 10 sati. Obratite pažnju na asimetričan položaj na dojci. Brada je u doticaju sa dojkom, ali nos je slobodan i beba pokriva donjom usnicom veći dio areole nego gornjom usnicom. Također je malo nagnuta prema majci.
Beba stara 28 sati stavljena na dojku uz pomoć - Ova snimka pokazuje postavljanje na dojku. Nije to savršeno, ali je dovoljno dobro. Majka nije osjećala bolove. Postavljanje na dojku je uspjelo iz drugog pokušaja, što je u redu. Nije potrebno prisiljavati bebu ostati na dojci, ako ne želi.
Beba stara 28 sati sama uhvati dojku, majka mu pomaže - Beba počinje tražiti dojku. Majka je usmjeri prema bradavici. Beba otvori usta poprilično široko, ali majka je nije stavila na dojku najbolje moguće,stoga beba drži dojku ustima "plitko". Trebala bi imati u ustima veći dio dojke.
Beba sama uhvati dojku, majka mu pomaže u uspravnom položaju na lijevu dojku - Kada beba još ne prihvaća dojku ili skroz odbija dojku, ova tehnika može pomoći dovesti bebu u stanje u kojem će prihvatiti dojku. Beba je u kontaktu “ koža na kožu“ s majkom i pokaže kada je spremna za traženje dojke.
Beba stara 4 dana nakon frenulotomije pije uz kompresiju dojke - Beba odmah nakon frenulotomije (prerezanje kratkog frenuluma). Majka ispravno radi kompresiju dojke. Prati je li beba pije ili ne (prema pauzama u bradi). Ako beba ne pije, napravi kompresiju i drži, pa nakon toga pusti. Pričeka dok beba počne sisati i ako siše ali ne pije opet napravi kompresiju.
Razlika između ispravnog i neispravnog položaja na dojci - Ako beba uhvati dojku samo na bradavici, dobiva vrlo malo mlijeka. Ako uhvati tamo, gdje treba, mlijeko ide vrlo brzo.
Uvođenje laktacijskog pomagala - Ovoj bebi je potrebna dohrana. Najbolji način dohrane bebe je uz pomoć laktacijskog pomagala na dojci, jer:
Beba ne prihavća dojku - hranjenje uz pomoć prsta, da beba uhvati dojku - Hranjenje uz pomoć prsta se prvenstveno koristi zbog toga, da bi pripremili bebu, koja ne prihvaća dojku na dojenje na dojci. Obratite pažnju na to, da se hranjenje uz pomoć prsta radi samo kratko, tako da bi se beba smirila i da bi počela dobro sisati. Obično to ne traje duže od 60 sekundi.
Hranjenje uz pomoć čašice bebe koja ne prihvaća dojku - Hranjenje uz pomoć čašice umjesto na bočicu. Hranjenje uz pomoć čašice je osobito korisno ako beba odbija dojku. Primijetite, da beba liže mlijeko jezikom. Znači, mlijeko bebi ne lijemo u usta.
Beba se vrti i vuće bradavicu - Ova beba je starija, otprilike 3-4 mjeseca i majci se smanjila produkcija mlijeka. Pročitajte protokol o tome, kako povećati produkciju mlijeka ako beba slabo dobiva na težini. Pronaći ćete tamo razloge, zbog kojih može doći do smanjenja produkcije mlijeka.
Frenulotomija - Jednostavan i brz zahvat, koji može značiti veliku razliku za uspjeh u dojenju. Istraživanje, koje frenulotomiju podupire, je vrlo uvjerlivo.
Vazospazam, koji počinje biti opet ružičast - Bradavice ove majke postaju blijede nakon dojenja. Neko vrijeme ostaju blijede i onda opat dobivaju ružičastu boju. Ovu promjenu boje ponekad prati pulsirajuća bol i peckanje u bradavicama. Često se to događa zbog lošeg hvata dojke, ili zbog kandidijaze.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech