Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Chưa ngậm bắt vú, hỗ trợ bằng ngón tay giúp ngậm bắt vú


Hỗ trợ bằng ngón tay được dùng đầu tiên để giúp bé nào chưa ngậm bắt vú mẹ.

Lưu ý rằng hỗ trợ bằng ngón tay chỉ được áp dụng vừa đủ để trấn tĩnh bé và giúp bé mút tốt. Biện pháp này thường không kéo dài quá 60 giây.

Không nên sử dụng biện pháp này để bổ sung sữa khi bé đã ngậm bắt vú mẹ. Trong trường hợp cần phải bổ sung như vậy, nếu cần thiết, thì nên sử dụng bộ câu sữa.

Chúng tôi ghi hình em bé này bởi vì bé đã ngậm bắt vú tốt sau khi được hỗ trỡ bằng ngón tay.

Tại sao bé không ngậm bắt vú bên phải trong video này?

  • Bởi vì bé đã được bú bên phải, dòng sữa xuống đã chậm hơn; các bé thích dòng sữa mạnh và thậm chí khi bộ câu sữa có thể tăng dòng sữa, thì thế cũng chưa đủ.

Tại sao bé lại ngậm bắt vú bên trái?

  • Bởi vì bé chưa bú bên trái, vú “căng hơn” và dòng sữa nhanh hơn: các bé thích dòng sữa nhanh

Lưu ý là chúng tôi không ép bé ngậm vú. Nếu bé chống đối, ngậm vú nhưng không mút, hoặc khóc, thì chúng tôi để bé ra và sẽ thử lại.

  • Nếu bé ngậm bắt vú, không cần phải cố gắng ép bé bú, bé sẽ tiếp tục bú.
  • Nếu bé không ngậm bắt vú, cố gắng ép bé bú là vô ích và có thể sẽ làm bé tức giận hơn hoặc không hợp tác (đờ ra).

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech